Tender ESF Duurzame Inzetbaarheid gaat 25 juni open

woensdag 27 juni as. Presentatie Profect subsidies Internationaal Zakendoen bij WTC Twente
8 juni 2018
tweede tender voor de DHI-regeling open vanaf 9 augustus
8 juni 2018

Is uw bedrijf in het komende tijd van plan om een adviseur in te schakelen voor het uitvoeren van een project dat aansluit bij een van de volgende thema’s:

  • Gezond en veilig werken;
  • Leercultuur voor werknemers;
  • Aanpassen organisatie van het werk;
  • Interne en externe mobiliteit;
  • Flexibele werkcultuur waaronder arbeidstijdenmanagement.

 

Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Duurzame inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

25 juni start een nieuw aanvraagtijdvak van de ESF-subsidie voor werkgevers die aan duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen werken. Bedrijven en of organisaties kunnen per project maximaal € 12.500 subsidie ontvangen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  1. Alleen de inhuur van een extern adviseur komt voor subsidie in aanmerking;
  2. Het uurtarief van de extern adviseur mag maximaal € 100,- bedragen;
  3. U financiert zelf 50% van de projectkosten.

 

De subsidie bedraagt maximaal €12.500,-.  Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Aanvraag is mogelijk in drie tijdvakken. Het eerste tijdvak duurt van 25 tot en met 29 juni 2018. Per tijdvak is € 15 miljoen beschikbaar.