tweede tender voor de DHI-regeling open vanaf 9 augustus

Tender ESF Duurzame Inzetbaarheid gaat 25 juni open
8 juni 2018
maak een afspraak met Profect
BOOST Smart Industry Vouchers 2023 beschikbaar in mei
18 april 2023

De DHI-regeling is een subsidie voor internationaal opererende Nederlandse bedrijven. De regeling staat open voor projecten in vrijwel alle landen in de wereld.

De regeling is primair gericht op het Nederlandse MKB. Indien er sprake is van één aanvrager, dan dient deze een Nederlandse MKB-onderneming te zijn. Indien er sprake is van een samenwerkings-verband, dan kunnen ook grotere ondernemingen in aanmerking komen voor subsidie, zover dit binnen dat samenwerkingsverband noodzakelijk is voor het MKB waarmee zij samenwerken én als in die samenwerking het accent op het MKB ligt.

Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. De subsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum van:

  • 200.000 euro voor demonstratieprojecten;
  • 100.000 euro voor haalbaarheidsstudies; en
  • 100.000 euro voor investeringsvoorbereidingsstudies.

De tweede tenderronde van 2018 voor DHI-regeling opent op  9 augustus en sluit op 21 september, 15.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met Joost ter Haar van Profect Consultancy. Profect heeft in de afgelopen jaren vele bedrijven succesvol begeleid bij de aanvragen voor de DHI- en DHK-regeling.