ADVIES BIJ OMSCHAKELING NIEUWE ISO 9001:2015 NORMEN

14 JULI PRESENTATIE PROFECT OVER DHI-SUBSIDIE BIJ WTC TWENTE
1 juli 2017
ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging steeds vaker een eis
12 september 2017

Profect heeft het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met het begeleiden van bedrijven die over moesten van de 2008 versie van de ISO 9001 norm naar de nieuwe versie van 2015.

In september 2015 werd de nieuwe ISO 9001 versie gepubliceerd. Deze wijkt nogal af van de vorige versie uit 2008. Alle reeds gecertificeerde bedrijven moeten voor september 2018 over zijn gestapt naar de nieuwste versie.

De nieuwe ISO 9001 norm verschilt in veel opzichten van de vorige versie. Behalve een compleet nieuwe indeling van de hoofdstukken is er nu bijvoorbeeld veel meer aandacht voor de analyse van de bedrijfscontext, de eisen en verwachtingen van stakeholders en de kansen en risico’s en de beheersing hiervan binnen diverse processen. Wij hebben de afgelopen maanden ondervonden dat dit bij bedrijven de nodige vragen oproept. Wij zijn de afgelopen maanden dan ook vaak benaderd om bedrijven in dit omschakelingsproces te begeleiden. Vaak wordt dit aangegrepen om het eigen managementsysteem nog eens onder de loep te nemen om het allemaal wat praktischer te maken en de administratieve rompslomp te beperken.

Inmiddels heeft dit ertoe geleid dat diverse bedrijven die Profect heeft begeleid over het nieuwe ISO 9001:2015 beschikken en hebben wij inmiddels zoveel ervaring hebben opgedaan dat wij bedrijven die met dit vraagstuk worstelen goed, praktisch en binnen een redelijk tijdsbestek kunnen helpen.