maak een afspraak met Profect

ISO 27001 en NEN 7510 certificering

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001 certificering toont een bedrijf dat men voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging en laat men zien maatregelen te hebben getroffen tegen informatiebeveiligingsrisico’s. Met ingang van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (ofwel AVG en ook bekend als GDPR) in Europa worden de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. Dat betekent dat bedrijven hun managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde dienen te hebben. Een datalek van persoonsgegevens heeft namelijk niet alleen sterke financiële gevolgen, ook uw reputatie wordt hierdoor aangetast.

NEN 7510 voor de zorg

Specifiek voor de informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland is de NEN 7510 ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkeld. De norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging. Op zeer praktische wijze helpen wij bij het opstellen van de benodigde documentatie, voeren we interne audits uit en bereiden wij u voor op de externe audit. De externe audit dient altijd uitgevoerd te worden door een onafhankelijke certificeringsinstantie. Doordat wij veel bedrijven hebben begeleid met ISO 27001 certificering en het behalen van de NEN 7510 weten wij precies wat wel maar ook wat niet vereist is om het certificaat te behalen. Wij proberen daarbij de papieren rompslomp voor u zoveel mogelijk te beperken. Lees ook meer over ISO 9001 en ISO 14001.

   

  Bel mij terug

  In de loop der jaren is geadviseerd over projecten

  In onder meer de volgende sectoren:
  Ingenieurs- en communicatie en adviesbureaus;
  Metaal- en kunststofindustrie;
  Elektronica;
  Transportmiddelenindustrie;
  Kunststofindustrie;
  Machinebouw;
  Bouw- en onderhoudsbedrijven;
  Diverse industriële sectoren;
  Non-profit organisaties;