BOSA regeling sportclubs
MIT subsidie 2023
MIT R&D Samenwerkingsprojecten
30 mei 2023
subsidie cyberweerbaarheid
Subsidie cyberweerbaarheid
5 september 2023
BOSA regeling sportclubs

Bosa regeling biedt mogelijkheden voor sportclubs

De BOSA stimuleert amateursportverenigingen te investeren in onderhoud en/of bouw van hun sportaccommodatie alsmede ook de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. De subsidiabele kosten lopen behoorlijk uiteen en veel is mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • Aankoop van grond;
  • Aanleg van parkeerplaatsen of bestrating van een plein;
  • Bodemonderzoek PFAS;
  • Beveiligingssysteem;
  • Asbestsanering;
  • Kleding;
  • Aanschaf sportmaterialen;
  • Bouw en onderhoudskosten (materiaal, inhuur externen, etc.).
  • Horeca gerelateerde kosten zoals inrichting keuken en kantine zijn helaas niet subsidiabel.

Investeringen in verduurzaming zoals energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit of klimaatadaptatie kunnen zorgen voor extra subsidie. Denk aan sportveldverlichting, LED verlichting, warmtepompen of zonnepanelen. Ook maatregelen in veiligheidsbeleving zorgen voor extra subsidie, denk hierbij aan het uitvoeren van een veiligheidsscan en/of het nemen van veiligheidsbevorderende maatregelen.

Subsidie

Het standaard subsidiepercentage is 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (incl. BTW). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar en er mogen meerdere aanvragen worden ingediend. Het minimale subsidiebedrag is € 2.500,- (€ 12.500 aan kosten). Voor investeringen in verduurzaming en veiligheidsbeleving kan extra subsidie van 10% worden verkregen, boven op de standaard 20%.