Stimulering Duurzame Energiewinning en Klimaattransitie (SDE++)

Subsidie advies & ISO certificering - Profect Enschede
DTC introduceert cybersubsidie voor kleine bedrijven
2 oktober 2023
WBSO voor 2024
13 november 2023

SDE++ staat voor Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie. Het is één van de bekendste groene subsidies voor ondernemers. CO2-besparen en investeren in schone energie wordt hiermee financieel aantrekkelijker. De SDE++ is extra interessant voor bedrijven met energie-intensieve processen. Wanneer krijg je de SDE++ subsidie?

  • Voor het opwekken van duurzame energie zoals zonnepanelen of windenergie
  • Voor het investeren in technieken die de uitstoot van CO₂ tegengaan.
  • Voor grootschalige projecten
  • Het gaat niet om een vaste vergoeding maar een subsidie die per jaar kan variëren

SDE++: Voor wie?

De SDE++ is een interessante subsidie voor bedrijven met energie-intensieve processen in de sectoren industrie, logistiek en mobiliteit, landbouw, elektriciteit en gebouwde omgeving.

Waarvoor krijg je subsidie?

Je kunt de SDE++ aanvragen voor 2 doelen: het opwekken van duurzame energie of het investeren in technieken die de uitstoot van CO₂ tegengaan. De overheid heeft hiervoor 5 categorieën aangemerkt:

1. Hernieuwbare elektriciteit
Zon, wind, osmose en waterkracht.

2. Hernieuwbare warmte
Vergisting en verbranding van biomassa, compostering van champost, (ultra)diepe geothermie en zonthermie.

3. Hernieuwbaar gas
Vergisting en vergassing van biomassa.

4. CO₂-arme warmte
Onder andere elektrische boiler, Zon-PVT met warmtepomp, industriële warmtepomp, lucht-water-warmtepomp, daglichtkas, ondiepe geothermie en hergebruik van restwarmte.

5. CO₂-arme productie
Afvang en opslag van CO₂, productie van waterstof en geavanceerde hernieuwbare brandstoffen.

Denk u in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie? Neem dan gauw contact met ons op!