MIT-REGELING 2017 OP 11 APRIL

DHI-REGELING IN 2017 OPENGESTELD VOOR BIJNA ALLE LANDEN
13 februari 2017
WEBSITE VAN PROFECT WIJST BEDRIJFSLEVEN DE WEG IN ALBANIË
7 juni 2017

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt MKB-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. Dit kan betrekking hebben op kennisverwerving, extern advies en haalbaarheidsstudies tot en met samenwerking in de uitvoering. Voor alle stadia binnen innovatieprojecten is ook in 2017 weer subsidie beschikbaar. Hierbij geldt ‘First come, first served’. Op 11 april 2017 wordt de regeling opengesteld voor onderstaande innovatie-instrumenten.

Haalbaarheidsprojecten € 25.000,-
Bedrijven kunnen in een haalbaarheidsproject de technische en economische risico’s van een voorgenomen ontwikkeling in kaart brengen. Eventueel aangevuld met een klein gedeelte industrieel onderzoek of ontwikkeling.

Innovatieadviesprojecten € 10.000,-
Subsidie voor het inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie.

Kennisvouchers € 3.750,-
Met een kennisvoucher kunnen MKB-ondernemers een specifieke vraag laten beantwoorden of onderzoeken door een kennisinstelling.